Prie dienos centro yra nemaža aikštelė, kur vaikai žaidžia tinklinį, puikiausiai galėtų žaisti ir badmintoną.