Kurti tarpusavio ryšį žaidžiant yra vienas mėgstamiausių užsiėmimų.