Suprasti savo emocijas ir mokėti jas tinkamai reikšti vaikams būna dažnai sunku, ypač kai kalbama apie vaikus, kurie ateina į mūsų vaikų dienos centrą. Norime jiems padėti geriau suprasti save ir išmokti kontroliuoti savo emocijas, o žaidimo pagalba tai galima padaryti linksmai ir motyvuojant vaikus nebijoti kalbėti.