Vaikai dienos centre piešia įvairius piešinius, taip pat flomasterius naudoja ir atlikdami namų darbus. Šiuo metu flomasterių turime nedaug, piešiant visiems kartu, dažnai spalvų neužtenka.