Mūsų vaikų dienos centre lankosi mokyklinio amžiaus vaikai, kuriems labai sunkiai sekasi skaičiuoti ir atlikti įvairius matematinius uždavinius. Pamokų ruošos metu mes stengiamės jiems padėti, tačiau būtų lengviau mokytis turint Knygą "Matematiniai žaidimai 1-4 klasei". Knygos aprašymas: šis leidinys – priemonė, padedanti stiprinti I–IV klasės mokinių matematinius gebėjimus, įtvirtinti žinias bei įgūdžius ir nuobodų mokymąsi pakeisti įdomia, linksma, patrauklia veikla. Žaisdami matematinius žaidimus, vaikai tobulins skaičiavimo įgūdžius, pakartos lyginius ir nelyginius skaičius, plėtos skaičių iki 100 numeracijos žinias, taikys išmoktus daugybos ir dalybos veiksmus, susipažins su tikimybių teorijos elementais, mokysis samprotauti, įtvirtins trupmenų sąvokas. Ačiū, kas pasirinks mūsų svajonę.