Labai praverstų vykstant į išvykas, organizuojant stovyklas, nes ne visi vaikai turi, O keliauti nori. Matyti, kad nepatogiai jaučiasi, kuomet kaimynas išsitraukia gražų miegmaišį, o jis (ji) turi klotis antklode.