Mūsų Centrą lankantiems vaikams labai patinka krepšinis. Todėl būtų nuostabu, jeigu kas padovanotų Mobilų krepšinio stovą, kurį galėtume statyti savo kieme, o esant prastam orui, savo salėje viduje. Išpildžius šią svajonę, mūsų vaikams butų ugdomi bendravimo, bendradarbiavimo bei tarpusavio supratimo įgūdžiai. Svarbu, kad krepšinio stovas būtų tinkamas vaikams nuo 7 m. ir daugiau.