Šeimose retai vaikus moko suprasti savo emocijas, jas įvardinti, išreikšti. Tad ši užduotis tenka Dienos ir centro darbuotojams. Pagalbinės priemonės gelbėja lengviau ir suprantamiau atskleisti vaikų emocijas.