Vis dar iškyla sunkumų prisijungiant prie nuotolinių mokymų.