Vaikų dienos centrą lanko daug vaikų su specialiaisiais poreikias ir negaliomis. Šis instrumentas mums yra labai, labai reikalingas, nes neturim jokio instrumento. Pas mus organizuojama daug švenčių. Yra vaikų, kurie mielu noru padainuotų, pašoktų. Savanoriai mielai ateitų tiek mažesniems, tiek vyresniems pravesti muzikines pamokėles. Turim vaikų dienos centro narių, kurie mokosi menų gimnazijoje. Instrumentas taip pat labai reikalingas pamokų ruošai. Ir tiesiog galėtume pastebėti vaikų gabumus muzikoje. Labai džiaugtumėmės, jau turim vietą kur jį pastatyti.
DPD

Vaikų svajonės ir DPD Lietuva startuoja su projektu Vaikai su (ne) GALIA. Kviečiame ne tik išpildyti sportuojančių, kuriančių ir įvairiausia veikla užsiimančių vaikų su negalia svajones, bet ir parodyti, kad negalia yra tik gretutinė, bet nieko nelemianti savybė.