Smiginį esame turėję. Vaikai smagiai žaisdavo sustoję eilute ir skaičiuodavo taškus. Būtų gerai magnetinis.