Berniukams centre trūksta vyrukams skirtų žaidimų, todėl šis nuotaikingas ir lavinantis gebėjimus žaidimas labai praverstų.